دفتر مرکزی : قزوین، میدان جانبازان، ساختمان صتسا

تلفن های تماس: 02833657772 – 02833657775

ایمیل:info@pishrosazeh.com

کارخانه :قزوین، شهرک صنعتی لیا جدید، انتهای بلوار شهید بهشتی، خیابان خرد، خیابان متالوژی

تلفن تماس: 02833454507 – 02833454446 – 02833454727 – 02833836000 

ایمیل: info@pishrosazeh.com